نصرآباد شناسی

  

                                       (عکس شماره 1)

 

                                     

                 

                                        (عکس شماره 2) 

 

اینم یه عکس بدون شرح!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

 

 

 

و اینم عکسی بسیار زیبا از گل دائی حسن  

 

(گل حسنی) که تقریبا فراموش شده!!!