تسلیت

<<انالله و انا الیه راجعون >>

با نهایت تاسف و تاثر درگذشت نابهنگام شادروان جانباز مرحوم سیدعلی اکبر موسوی  

زاده (حج میرزا) را به اطلاع کلیه دوستان و آشنایان می رسانم.از خداوند متعال برای  

آن  عزیز از دست رفته علو درجات و برای بازماندگان صبر و اجر جزیل خواستاریم.  

بهمین مناسبت مجلس یادبودی در روز پنج شنبه ۱۳/۸/۱۳۸۹ در محل مسجد المهدی 

 واقع درخیابان رازی برگزار می گردد.(لازم به یادآوری است که پیکر آن عزیز در 

 قطعه ایثارگران و جانبازان مصلی شهرستان سبزوار به خاک سپرده شد.)  

هیئت جان نثاران حسینی نصرآباد