تعزیه 21 رمضان

هر ساله در سالروز شهادت مولی الموحدین حضرت علی (ع) مراسم تعزیه خوانی در نصرآباد برگزار می گردد.از نقش آفرینان قدیمی این مراسم می توان به حاج برات حاج احمد(شبیه امام)-محمد اسماعیل حاج قاسم(شبیه حصرت زینب)- حاج حسن رضا(شبیه قنبر)-حاج علی کربلایی محمد(شبیه کنیز و زن آبکش)-جاج عباسعلی کربلایی محمد(شبیه قصاب)-مرحوم حاج عباس داروغه(شبیه ابن ملجم)-حاج محمد کربلایی حسن(شبیه امام حسن)-حسین قاضی(شبیه امام حسین) و  چند سالی نیز هست که جوانان وارد این عرصه شده اند.جوانانی چون علی محمد ابراهیم-رضا محمدعلی بخشدار-اسماعیل موسوی زاده-مرتضی مهدی-علی محمد اسماعیل-مجید حسین قاضی-هادی دایی حسن-حسین علی محمد ابراهیم 

از رسومات زیبای انتهای تعزیه تقسیم گوشت(هر ساله توسط حاج مریم فراهم میشود) و نان و خرمای استفاده شده در تعزیه به عنوان تبرک در میان مردم است.